Wednesday, August 13, 2008

RIP NITTY GRITTY

Synd som fan, I tell ya.

Två viktiga frågor dock, att ta upp när liket kallnat något:
- var och hur kommer Nitty Gritty Café att återuppstå?
- NÄR är konkursutförsäljningen?