Thursday, December 6, 2007

02:54 - INSOMNIA = BG + STICKNING

1 comment:

Manis said...

Jag känner mig trygg när jag har commander Adama med mig som säger åt alla vad de ska göra. De 42 (?)minuterna är som att vara barn igen, fast presidenten duger också.