Thursday, February 7, 2008

that's how we roll

Mimmi: du vet väl vad som är den nya Hot Shot-peppen? Mimosa.
Jag: alltså, apelsinjuice och champ- jag menar, Törley?

No comments: