Thursday, March 27, 2008

Nu har även Weise uppmärksammat det som jag sa för rålänge sen:

Likheten alltså.

1 comment:

adam brown said...
This comment has been removed by a blog administrator.