Monday, June 2, 2008

HRH

Mimmi har pimpat sin lur med bilder i kontakterna. Yey.

1 comment:

Manis said...

HAA HAA! Sjalen ser även ut som en sjöla?