Tuesday, June 10, 2008

NOTE TO SELF:

Glöm fotominen och fokusera istället på att undvika alla fotograferingar av dig hållandes en gurka riktad mot en annan person. I'm just sayin'.

1 comment:

Manis said...

Det enda jag kan tänka är: Vem har bilden och när får jag se den?