Wednesday, November 26, 2008

TWISTORIS OLIDLIGA STJÄRTIGHET


Gillar Hate på Twistori, men under Believe-fliken får jag skämssvettningar och vill döda nån.

No comments: